Thursday, October 7, 2010

PENGANGKUTAN

Definisi pengangkutan
      Pengangkutan merujuk kepada kenderaan yang membawa seseorang atau sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain,biasanya pada jarak yang jauh berbanding jika berjalan kaki.Sistem pengangkutan biasanya boleh dibahagi kepada beberapa pembahagian bergantung kepada  cara ia bergerak,kuasa dan lain-lain.Antara pembahagian yang biasa adalah seperti pengangkutan darat,pengangkutan udara dan pengangkutan laut.

Jenis pengankutan
       - pengangkutan manusia iaitu umum dan individu.
       -pengangkutan kargo.

Peranan pengangkutan
       Mengelakkan lebihan dan kurangan barang di pasaran.Pengangkutan memudahkan pemindahan barang dari tempat yang mengalami lebihan ke tampat yang mengalami kekurangan supaya penawaran dan permintaan dapat diselaraskan.
       Selain itu,meluaskan pasaran dan menggalakkan perniagaan antarabangsa.Pengangkutan membantu meluaskan pasarankerana dapat mengagihkan barang ke merata tempat dan dapat meningkatkan keuntungan.Perniagaan import dan eksport dapat dijalankan dengan licin dengan adanya sistem pengankutan yang moden dan canggih. 

No comments:

Post a Comment